Giải Bài 1.35 trang 16 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Không thực hiện tính toán, hãy giải thích vì sao kết quả các phép tính sau đây là sai: a) 121 + 222 + 323 + 984 + 999 = 2 648; b) 121 + 222 + 323 + 984 + 999 = 5 649.

Đề bài

Không thực hiện tính toán, hãy giải thích vì sao kết quả các phép tính sau đây là sai:

a)      121 + 222 + 323 + 984 + 999 = 2 648;

b)      121 + 222 + 323 + 984 + 999 = 5 649.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng cách kiểm tra chữ số tận cùng, hay ước lượng kết quả

Lời giải chi tiết

a) Tổng các chữ số hàng đơn vị là: 1 + 2 + 3 + 4 + 9 = (1 + 2 + 3 + 4) + 9 = 10 + 9 = 19 nên chữ số tận cùng của tổng trên phải là 9, do đó tổng bằng 2 648 là sai

b) Ta thấy: Tổng gồm 5 số hạng; các số hạng trên đều nhỏ hơn 1 000

Do đó tổng 5 số hạng trên nhỏ hơn 5 000, mà 5 649 > 5 000 nên tổng bằng 5 649 là sai

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close