Giải Bài 1.32 trang 16 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính nhẩm bằng cách thêm (hoặc bớt) vào số bị trừ và số trừ cùng một số: a) 876 – 197; b) 1 997 – 354

Đề bài

Tính nhẩm bằng cách thêm (hoặc bớt) vào số bị trừ và số trừ cùng một số:

a) 876 – 197;           b) 1 997 – 354

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Cùng thêm (hoặc bớt) vào số bị trừ và số trừ cùng 1 số thì kết quả của biểu thức không đổi

+ Thêm (hoặc bớt) vào số bị trừ và số trừ cùng 1 số, sao cho số sau khi được thêm( hay bớt) là số “đẹp” (thường là số tròn chục, tròn trăm,..)

+ Số được thêm(bớt) nên được căn cứ vào số hạng gần tròn chục, tròn trăm,…

Lời giải chi tiết

a) 876 – 197 = (876 + 3) – (197 + 3) = 879 – 200 = 679.

b) * Cách 1:

1 997 – 354 = (1997+3) – (354+3) = 2000 – 357 = 1 643

* Cách 2:

1 997 – 354 = (1 997 – 54) – (354 – 54) = 1 943 – 300 = 1 643.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close