Giải bài 1 trang 61 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Cho biểu đồ sau: a) Quan sát biểu đồ, cho biết: - Trục đứng thể hiện đối tượng nào. - Trục ngang thể hiện đối tượng nào. - Độ cao của các cột cho chúng ta biết điều gì. b) Lựa chọn đáp án đúng. dựa vào biểu đồ, cho biết các giai đoạn sau đây, giai đoạn nào dân số tăng nhanh nhất.

Đề bài

Cho biểu đồ sau:

a) Quan sát biểu đồ, cho biết:

- Trục đứng thể hiện đối tượng nào.

- Trục ngang thể hiện đối tượng nào.

- Độ cao của các cột cho chúng ta biết điều gì.

b) Lựa chọn đáp án đúng.

Dựa vào biểu đồ, cho biết các giai đoạn sau đây, giai đoạn nào dân số tăng nhanh nhất.

A. Từ năm 1804 đến năm 1927.

B. Từ năm 1927 đến năm 1960.

C. Từ năm 1960 đến năm 2011.

D. Từ năm 1927 đến năm 1987.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát biểu đồ số dân trên thế giới qua các năm.

Lời giải chi tiết

a) Quan sát biểu đồ, ta thấy:

- Trục đứng thể hiện số dân.

- Trục ngang thể hiện năm.

- Độ cao của các cột cho chúng ta biết số dân tại 1 năm nào đó.

b) Chọn đáp án C. Từ năm 1960 đến năm 2011.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close