Giải bài 5 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Dựa vào hình 2 SGK 8 (trang 181), hãy lựa chọn đáp án đúng. a) Phần lớn diện tích châu Mỹ có mật độ dân số b) Phần lớn khu vực phía Bắc châu Phi có mật độ dân số c) Phần lớn diện tích đất nước Ấn Độ có mật độ dân số d) Phần lớn diện tích nước Việt Nam có mật độ dân số

Đề bài

Dựa vào hình 2 SGK 8 (trang 181), hãy lựa chọn đáp án đúng.

a) Phần lớn diện tích châu Mỹ có mật độ dân số

A. dưới 5 người/km2.

B. từ  5 đến 25 người/km2.

C. từ 26 đến 250 người/km2.

D. trên 250 người/km2.

b) Phần lớn khu vực phía Bắc châu Phi có mật độ dân số

A. dưới 5 người/km2.

B. từ  5 đến 25 người/km2.

C. từ 26 đến 250 người/km2.

D. trên 250 người/km2.

c) Phần lớn diện tích đất nước Ấn Độ có mật độ dân số

A. dưới 5 người/km2.

B. từ  5 đến 25 người/km2.

C. từ 26 đến 250 người/km2.

D. trên 250 người/km2.

d) Phần lớn diện tích nước Việt Nam có mật độ dân số

A. dưới 5 người/km2.

B. từ  5 đến 25 người/km2.

C. từ 26 đến 250 người/km2.

D. trên 250 người/km2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 2 SGK:

Hình 2. Phân bố dân cư thế giới, năm 2018

Lời giải chi tiết

a) A. dưới 5 người/km2.

b) A. dưới 5 người/km2.

c) D. trên 250 người/km2.

d) C. từ 26 đến 250 người/km2.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close