Giải bài 6 trang 63 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

a) Ghi tên các nước vào bảng sau theo mẫu sao cho phù hợp. b) Xác định tên của năm thành phố đông dân trên thế giới năm 2018 trong lược đồ sau:

Đề bài

a) Ghi tên các nước vào bảng sau theo mẫu sao cho phù hợp.

b) Xác định tên của năm thành phố đông dân trên thế giới năm 2018 trong lược đồ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định vị trí của các quốc gia và thành phố trên bản đồ thế giới và quan sát hình 4 SGK.

Lời giải chi tiết

a) Tên các nước

1. Nhật Bản.

2. Ấn Độ.

3. Trung Quốc.

4. Braxin.

5. Mê-hi-cô.

6. Ai Cập.

7. Ấn Độ.

8. Băng-la-đét.

9. Trung Quốc.

10. Nhật Bản.

b) Tên năm thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018

(1) Cai-rô.

(2) Mê-hi-cô Xi-ti.

(3) Tô-ky-ô.

(4) Xao Pao-lô.

(5) Niu Đê-li. 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close