Giải bài 3 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Dựa vào biểu đồ, tính thời gian mỗi lần dân số tăng gấp đôi và ghi vào bảng theo mẫu sau. Nêu nhận xét về quãng thời gian mỗi lần dân số tăng gấp đôi.

Đề bài

Dựa vào biểu đồ, tính thời gian mỗi lần dân số tăng gấp đôi và ghi vào bảng theo mẫu sau. Nêu nhận xét về quãng thời gian mỗi lần dân số tăng gấp đôi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào biểu đồ số dân trên thế giới qua các năm.

Lời giải chi tiết

=> Nhận xét:

Quang thời gian mỗi lần dân số tăng gấp đôi đang có sự biến động:

- Từ 1 lên 2 tỉ người mất 123 năm.

- Từ 2 lên 4 tỉ người mất 47 năm (nhanh hơn mức tăng 1 lên 2 tỉ người 76 năm).

- Từ 4 lên 8 tỉ ngươi mất 50 năm (chậm hơn so với mức tăng từ 2 lên 4 tỉ người 3 năm).

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close