Giải bài 2 trang 61 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Dựa vào biểu đồ, tính thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người và ghi vào bảng theo mẫu sau. Nhận xét về tốc độ tăng dân số thế giới.

Đề bài

Dựa vào biểu đồ, tính thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người và ghi vào bảng theo mẫu sau. Nhận xét về tốc độ tăng dân số thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào biểu đồ số dân trên thế giới qua các năm.

Lời giải chi tiết

=> Nhận xét:

Tốc độ tăng dân số thế giới ngày cành nhanh biểu hiện ở việc thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người ngày càng ngắn lại. Cụ thể:

- Giai đoạn 1804 - 1927, tức phải mất 123 năm dân số mới tăng thêm 1 tỉ người.

- Trong khi đó, giai đoạn 1987 - 1999 và 1999 - 2011, chỉ mất 12 năm dân số đã tăng thêm 1 tỉ người.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close