Giải bài 1 trang 28 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây để so sánh đặc điểm của núi và đồi.

Đề bài

Hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây để so sánh đặc điểm của núi và đồi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về núi và đồi để hoàn thành bảng.

- Núi là dạng địa hình nhô cao rõ rệt so với mặt bằng xung quanh. Độ cao của núi so với mực nước biển là từ 500 m trở lên. Núi thường có đỉnh nhọn, sườn dốc.

- Đồi cũng là một dạng địa hình nhô cao. Độ cao của đồi so với các vùng xung quanh thường không quá 200 m. Đồi có đỉnh tròn, sườn thoải.

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close