Đề kiểm tra 15 phút HK1 - Đề số 4

Tải về

Đâu là dụng cụ dùng để đo khối lượng:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1: Đâu là dụng cụ dùng để đo khối lượng:

A. Cân điện tử                         B. Đồng hồ bấm giây              C. Lực kế                              D. Nhiệt kế

Câu 2: Điện thoại di động ứng dụng vào cuộc sống con người như thế nào?

A. Là phương tiện liên lạc nhanh gọn                                     B. Tra cứu thông tin nhanh chóng  

C. Theo dõi sức khỏe                                                            D. Cả ba đáp án trên

Câu 3: Bộ phận nào của kính lúp được sử dụng để bảo vệ kính?

A. Mặt kính                            B. Tay cầm                             C. Khung kính                     D. Cả ba đáp án trên

Câu 4: Các biển báo màu vàng viền đen biểu thị:

A. Cấm thực hiện                                                                   B. Bắt buộc thực hiện                 

C. Cảnh báo nguy hiểm                                                          D. Cảnh báo cực kì nguy hiểm

Câu 5: Nghiên cứu sự nảy mầm của hạt là hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực:

A. Sinh học                             B. Vật lý học                           C. Hóa học                              D. Thiên văn học

Câu 6: Khi quan sát mẫu vật bằng kính hiển vi, để điều chỉnh ánh sáng, chúng ta sẽ:

A. Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu hoặc nút chỉnh cường độ nguồn sáng.

B. Điều chỉnh ốc nhỏ để nhìn mẫu vật rõ nhất

C. Đưa mắt ra xa thị kính

D. Cả ba đáp án trên đều đúng.

Câu 7: Cần biết rõ các quy định an toàn trong phòng thực hành để:

A. Tránh rủi ro và tai nạn khi học tập                                     B. Quá trình học tập hiệu quả hơn          

C. Chủ động phòng tránh các nguy hiểm                               D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 8: Ngành khoa học Trái Đất nghiên cứu về:

A. Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất       

B. Vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

C. Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất                                    

D. Các chất và sự biến đổi các chất

Câu 9: Điều gì xảy ra khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ, đặt bình chia độ không thẳng đứng có thể:

A. Không ảnh hưởng đến kết quả đo

B. Đọc sai kết quả đo

C. Không nhìn thấy lượng chất lỏng trong bình

D. Cả ba trường hợp trên đều có thể xảy ra.

Câu 10: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học?

A. Trồng cây gây rừng                                                           B. Đánh bắt, nuôi trồng thủy – hải sản.

C. Sử dụng kháng sinh để chữa bệnh sốt rét.                         D. Nghiên cứu xử lý rác thải, ô nhiễm nước.

Đáp án

 

1. A

2. D

3. C

4. C

5. A

6. A

7. D

8. C

9. B

10. D

Câu 1: 

Đâu là dụng cụ dùng để đo khối lượng:

A. Cân điện tử                        B. Đồng hồ bấm giây              C. Lực kế                              D. Nhiệt kế

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết giới thiệu một số dụng cụ đo.

Lời giải chi tiết:

Dụng cụ dùng để đo khối lượng là cân điện tử.

Đáp án A.

Câu 2: 

Điện thoại di động ứng dụng vào cuộc sống con người như thế nào?

A. Là phương tiện liên lạc nhanh gọn                                      B. Tra cứu thông tin nhanh chóng  

C. Theo dõi sức khỏe                                                             D. Cả ba đáp án trên

Lời giải chi tiết:

Điện thoại di động là phương tiện liên lạc nhanh gọn nhất hiện nay, giúp con người tra cứu thông tin một cách nhanh chóng, có thể theo dõi sức khỏe qua ứng dụng …

Đáp án D.

Câu 3: 

Bộ phận nào của kính lúp được sử dụng để bảo vệ kính?

A. Mặt kính                            B. Tay cầm                             C. Khung kính                     D. Cả ba đáp án trên

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết kính lúp.

Lời giải chi tiết:

Bộ phận được sử dụng để bảo vệ kính là khung kính.

Đáp án C.

Câu 4: 

Các biển báo màu vàng viền đen biểu thị:

A. Cấm thực hiện                                                                   B. Bắt buộc thực hiện                 

C. Cảnh báo nguy hiểm                                                          D. Cảnh báo cực kì nguy hiểm

Lời giải chi tiết:

Các biển báo vàng viền đen biểu thị cảnh báo nguy hiểm.

Đáp án C.

Câu 5: 

Nghiên cứu sự nảy mầm của hạt là hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực:

A. Sinh học                             B. Vật lý học                           C. Hóa học                              D. Thiên văn học

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết phần các linh vực của khoa học tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Nghiên cứu sự nảy mầm của hạt là hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc linh vực Sinh học.

Đáp án A.

Câu 6: 

Khi quan sát mẫu vật bằng kính hiển vi, để điều chỉnh ánh sáng, chúng ta sẽ:

A. Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu hoặc nút chỉnh cường độ nguồn sáng.

B. Điều chỉnh ốc nhỏ để nhìn mẫu vật rõ nhất

C. Đưa mắt ra xa thị kính

D. Cả ba đáp án trên đều đúng.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết kính hiển vi quang học.

Lời giải chi tiết:

Khi quan sát mẫu vật bằng kính hiển vi, để điều chỉnh ánh sáng chúng ta sẽ điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu hoặc nút chỉnh cường độ nguồn sáng.

Đáp án A.

Câu 7: 

Cần biết rõ các quy định an toàn trong phòng thực hành để:

A. Tránh rủi ro và tai nạn khi học tập                                     B. Quá trình học tập hiệu quả hơn          

C. Chủ động phòng tránh các nguy hiểm                               D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Lời giải chi tiết:

Cần biết rõ các quy định an toàn trong phòng thực hành để tránh rủi ro và tai nạn khi học tập, giúp quá trình học tập hiệu quả hơn, chủ động phòng tránh các nguy hiểm …

Đáp án D.

Câu 8: 

Ngành khoa học Trái Đất nghiên cứu về:

A. Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất       

B. Vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

C. Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất                                    

D. Các chất và sự biến đổi các chất

Lời giải chi tiết:

Ngành khoa học Trái Đất nghiên cứu về những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất.

Đáp án C.

Câu 9: 

Điều gì xảy ra khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ, đặt bình chia độ không thẳng đứng có thể:

A. Không ảnh hưởng đến kết quả đo

B. Đọc sai kết quả đo

C. Không nhìn thấy lượng chất lỏng trong bình

D. Cả ba trường hợp trên đều có thể xảy ra.

Lời giải chi tiết:

Khi đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ, đặt bình chia độ không thẳng đứng dẫn đến việc đọc sai kết quả.

Đáp án B.

Câu 10: 

Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học?

A. Trồng cây gây rừng                                                           B. Đánh bắt, nuôi trồng thủy – hải sản.

C. Sử dụng kháng sinh để chữa bệnh sốt rét.                         D. Nghiên cứu xử lý rác thải, ô nhiễm nước.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động nghiên cứu khoa học là nghiên cứu xử lí rác thải, ô nhiễm nước.

Đáp án D.

 

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close