Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 9 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 9 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Trách nhiệm của mọi người trong việc chấp hành Luật Bảo vộ môi trường như

thế nào?

Câu 2 ( 5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Vấn đề bảo vệ môi trường là mối quan tâm của những đối tượng nào sau đây ?

A. Các nước nghèo

B. Các nhà khoa học, các chuyên gia về môi trường

C. Các nước giàu

D. Cả A, B và C

2. Luật Bảo vệ môi trường được ban hành nhằm mục đích gì ?

A. Bảo vệ sức khoẻ nhân dân

B. Phát triển đất nước bền vững

C. Góp phần bảo vê môi trường trong khu vực và toàn cầu

D. Cả A, B và C

3. Tác dụng của Luật Bảo vệ môi trường là gì ?

A. Ngăn chặn tác động xấu của con người đối  với môi trường

B. Khắc phục hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên

C. Điều chỉnh việc khai thác và sử dụng các thành phần của môi trường để phục vụ cho sự phát triển lâu bền của đất nước

D. Cả A, B và C

4. Nếu Luật Bảo vệ môi trường không cấm khai thác rừng bừa bãi, không cấm khai thác rừng đầu nguồn thì hậu quả gì sẽ xảy ra ?

A. Khai thác rừng không có kế hoạch, khai thác cả rừng đầu nguồn gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

B. Chất thải đổ không đúng quy định

C. Khai thác tài nguyên khoáng sản không có kế hoạch

D. Khai thác tài nguyên biển không có kế hoạch

5. Luật Bảo vệ môi trường có quy định : Cần có quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch cải tạo đất có tác dụng gì ?

A. Chất thải được thu gom đúng chỗ và được xử lí không gây ô nhiêm môi trường

B. Động vật hoang dã không bị khai thác cạn kiệt

C. Đất được sử dụng hợp lí, không gây lãng phí đất và phục hồi đất bị thoái hoá

D. Khai thác rừng có kế hoạch, không khai thác rừng đầu nguồn

Lời giải chi tiết

Câu 1 (5 điểm)

Mọi người đều có trách nhiệm thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường.

Để thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường, cần :

+ Tìm hiểu nghiên cứu các điều quy định của luật.

+ Có ý thức trong việc thực hiện luật và thực hiện nghiêm chỉnh những điều quy định của luật.

+ Vận động mọi người thực hiện luật.

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

B

D

D

A

C

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close