Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 8 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 8 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Điền nội dung thích hợp vào bảng sau về những chất thải rắn gây ô nhiễm mà em thường gặp quanh nơi ở hoặc trên đường tởi trường:

Tên chất thải

Chất thải từ hoạt động

Giấy vụn

Sinh hoạt, sản xuất công nghiệp

 

 

 

 

Câu 2 (5 điểm) Hãy cho biết nguyên nhân của việc ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau và quả.

Lời giải chi tiết

Tên chất thải

Chất thải từ hoạt động

- Giấy vụn

- Sinh hoạt, sản xuất công nghiệp

- Rác thải sinh hoạt

- Từ nhà dân thải ra

- Hồ vữa xây dựng

- Từ các công trình xây dụng

- Bông băng y tế

- Từ các trạm xá, bệnh viện..

Câu 2 (5 điểm)

Nguyên ngân là do người trồng rau, quả đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách. Ví dụ : dùng sai loại thuốc, thuốc không đảm bảo chất lượng, dùng quá liều lượng hoặc không tuân thủ quy định về thời gian thu hoạch rau và quả sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật - thu hoạch rau và quả quá sớm sau khi phun thuốc và bán cho người tiêu dùng...

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close