Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Con người làm suy thoái môi trường tự nhiên như thế nào ?

Câu 2 ( 5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Các tác nhân chu yếu gây ô nhiễm môi trường là

A. các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt.

B. hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học, các chất phóng xạ, các chất thải rắn.

C. do vi sinh vật gây bệnh.

D. cả A, B và C.

2. Những hoạt động của con người gây ô nhiễm môi trường

A. đốt phá rừng bừa bãi.

B. đốt nhiên liệu, hoạt động của núi lửa, lũ lụt.

C. dùng không đúng cách thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, diệt nấm.

D. cả A, B và C.

3. Trồng cây gây rừng có tác dụng gì ?

A. Phục hồi “lá phổi của Trái Đất” đã bị tàn phá, chống hạn hán

B. Thay đổi chỗ ở cho nhiều loài sinh vật

C. Thay đổi nguồn nưởc ngầm

D. Cả A, B và C

4. Nguyên nhân nào sau đây gây ô nhiễm không khí ?

A. Cháy rừng

B. Khí thải do sản xuất công nghiệp, do hoạt động của các phương tiện giao thông

C. Đun nấu trong gia đình

D. Cả A, BvàC

5. Các chất bảo vệ thực vật và những chất độc hoá học thường được tích tụ ở đâu ?

A. Đất, nước

B. Nước, không khí

C. Đất, nưởc, không khí và trong cơ thể sinh vật

D. Không khí, đất

Lời giải chi tiết

Câu 1 (5 điểm)

Thông qua các hoạt động như săn bắt động vật hoang dã, đốt rừng lấy đất để trọt, chăn thả gia súc, khai thác khoáng sản, phát triển nhiều khu dân cư và chiến tranh... con người đã gây nhiều hậu quả phá huỷ môi trường tự nhiên : mất nhiều loài sinh vật, mất nơi ở của sinh vật, gây xói mòn và thoái hoá đất, cháy rừng, hạn hán, ô nhiễm môi trường....và mất cân bằng sinh thái.

Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là phá huỷ thảm thực vật, từ đó gây nhiều hậu quả nghiêm trọng : xói mòn đất, lũ lụt, giảm lượng nước ngầm, thay đổi khí hậu của Trái Đất...

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

D

D

A

D

C

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close