Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 8 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Ô nhiễm môi trường là gì ? Nguyên nhân nào gây ô nhiễm môi trường ?

Câu 2 ( 5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Ô nhiễm môi trường là gì ?

A. Là hiện tượng môi trường tự nhiên bị làm bẩn

B. Là hiện tượng thay đổi tính chất vật lí, hoá học và sinh học của môi trường

C. Là hiện tượng gây tác động xấu đến môi trường, do đó gây tác hại tới đời sống của sinh vật và con người

D. Cả A, B và C

2. Nguồn gây ô nhiễm phóng xạ chủ yếu là gì ?

A. Chất thải của còng trường khai thác chất phóng xạ

B. Chất thải của các nhà máy điện nguyên tử

C. Các vụ thử vũ khí hạt nhân và vôi khí nguyên tử

D. Cả A, B và C

3. Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm sinh học do vi sinh vật gây bệnh là gì ?

A. Các chất thải không được thu gom

B. Các chất thải không được xử lí

C. Vi sinh vật gây bệnh phát triển trên những chất thải không được thu gom và không được xử lí đúng cách

D. Các chất thải được thu gom nhưng lại không được xử lí

4. Nguyên nhân chủ yếu làm cho đất bị xói mòn và bị bạc màu là do

A. đặc điểm của đất.

B. rừng bị chặt phá nhiều

C. do ít rừng nguyên sinh

D. cả A, B và C.

5. Nguyên nhân chủ yếu làm cho môi trường không khí ở đô thị bị ô nhiễm là do

A. khí thải của các phương tiện giao thông.

B. khí thải của các nhà máy

C. chất thải của các gia đình.

D. cả A, B và C

Lời giải chi tiết

Câu 1 (5 điểm)

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hoá học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác.

Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, nhưng trong đó nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của con người gây ra như việc đốt cháy nhiên liệu (củi, than, dầu mỏ, khí đốt...), hoạt động trong công nghiệp giao thông vận tải; sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ bừa bãi..

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

C

A

C

B

A

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close