Trả lời Hoạt động 2 trang 51 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai điểm phân biệt A và B. Lấy điểm C nằm ở giữa A và B, Lấy điểm D nằm khác phía với A đối với B. Dùng thước thẳng và bút màu đen kẻ một vạch thẳng bắt đầu từ A và kết thúc ở B. Em có nhận xét gì về vị trí của hai điểm C và D đối với phần vạch thẳng màu đen.

Đề bài

Cho hai điểm phân biệt A và B. Lấy điểm C nằm ở giữa A và B, Lấy điểm D nằm khác phía với A đối với B. Dùng thước thẳng và bút màu đen kẻ một vạch thẳng bắt đầu từ A và kết thúc ở B. Em có nhận xét gì về vị trí của hai điểm C và D đối với phần vạch thẳng màu đen.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định vị trí của C đối với vạch thẳng màu đen.

Xác định vị trí của D đối với vạch thẳng màu đen.

Lời giải chi tiết

Điểm C nằm trên vạch thẳng màu đen. Điểm D nằm ngoài vạch thẳng màu đen.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close