Trả lời câu hỏi 1 trang 52 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc tên tất cả các đoạn thẳng trong hình 8.26.

Đề bài

Đọc tên tất cả các đoạn thẳng trong hình 8.26.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định các đoạn thẳng: Đoạn nối hai trong 3 điểm trên hình.

Lời giải chi tiết

Các đoạn thẳng là : AB,BC,AC.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close