Trả lời Hoạt động 3 trang 52 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mặt bàn học sinh của em dài khoảng mấy gang tay của em?

Đề bài

Mặt bàn học sinh của em dài khoảng mấy gang tay của em?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đo bằng gang tay của mình

Lời giải chi tiết

Mặt bàn học của em dài khoảng 7 gang tay.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close