Trả lời Hoạt động 4 trang 52 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mở trang cuối của sách giáo khoa, em sẽ thấy thông tin về khổ sách là 19x26,5 cm. Em hiểu thông tin đó như thế nào?

Đề bài

Mở trang cuối của sách giáo khoa, em sẽ thấy thông tin về khổ sách là 19x26,5 cm. Em hiểu thông tin đó như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khổ sách là kích thước của sách: chiều rộng x chiều dài.

Lời giải chi tiết

Chiều rộng là 19 cm; chiều dài là 26,5 cm.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close