Trả lời Hoạt động 1 trang 51 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng từ A đến B. (h.8.23). Em có nhận xét gì về những vị trí mà người đó đã đi qua so với hai điểm A và B.

Đề bài

Một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng từ A đến B. (h.8.23).

Em có nhận xét gì về những vị trí mà người đó đã đi qua so với hai điểm A và B.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định vị trí của người đó và hai điểm A, B.

Lời giải chi tiết

Vị trí mà người đó đi qua luôn nằm giữa A và B.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close