Hoạt động 1 trang 48 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức

Tải về

1. Dựa vào sơ đồ tư duy trình bày nội dung cuốn sổ lưu niệm ở Bài 10, em hãy lựa chọn các phần mềm cần sử dụng để tạo nội dung cho cuốn sổ trên máy tính. 2. Các phần mềm đó cần có chức năng gì để giúp em hoàn thành công việc?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Dựa vào sơ đồ tư duy trình bày nội dung cuốn sổ lưu niệm ở Bài 10, em hãy lựa chọn các phần mềm cần sử dụng để tạo nội dung cho cuốn sổ trên máy tính.

2. Các phần mềm đó cần có chức năng gì để giúp em hoàn thành công việc?

Câu 1

Dựa vào sơ đồ tư duy trình bày nội dung cuốn sổ lưu niệm ở Bài 10, em hãy lựa chọn các phần mềm cần sử dụng để tạo nội dung cho cuốn sổ trên máy tính.

Phương pháp giải:

- Dựa vào sơ đồ tư duy trình bày nội dung cuốn sổ lưu niệm ở Bài 10.

- Lựa chọn 1 phần mềm có thể tạo nội dung cho cuốn sổ trên máy tính.

Lời giải chi tiết:

Em có thể sử dụng một trong các phần mềm như: 

- Phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word).

- Phần mềm chỉnh sửa ảnh (Paint, Potoshop), phần mềm chỉnh sửa video (Canva, Camtasia),…

Câu 2

Các phần mềm đó cần có chức năng gì để giúp em hoàn thành công việc?

Phương pháp giải:

Liệt kê các chức năng phần mềm cần có để giúp đỡ hoàn thành yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết:

Phần mềm cần có một vài chức năng cơ bản như sau:

- Tạo và định dạng văn bản.

- Biên tập, chỉnh sửa nội dung.

- Chèn và chỉnh sửa hình ảnh.

- Tạo bảng biểu.

- Lưu trữ văn bản.

- In văn bản.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close