Luyện tập bài 1 trang 52 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức

Tải về

Em hãy chọn hướng trang phù hợp cho các văn bản sau:

Đề bài

Em hãy chọn hướng trang phù hợp cho các văn bản sau:

a) Đơn xin nghỉ học.

b) Báo cáo tổng kết năm học của lớp.

c) Sổ lưu niệm của lớp.      

d) Sách ảnh chứa ảnh phong cảnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tùy thuộc vào loại văn bản để lựa chọn hướng trang cho phù hợp.

Lời giải chi tiết

a) Đơn xin nghỉ học: hướng trang đứng.

b) Báo cáo tổng kết năm học của lớp: hướng trang đứng hoặc ngang.

c) Sổ lưu niệm của lớp: hướng trang đứng.

d) Sách ảnh chứa ảnh phong cảnh: hướng trang ngang.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close