Luyện tập bài 3 trang 52 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức

Tải về

Em hãy soạn thảo Đơn xin nghỉ học và thực hiện các thao tác định dạng hợp lí.

Đề bài

Em hãy soạn thảo Đơn xin nghỉ học và thực hiện các thao tác định dạng hợp lí.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định các nội dung cần có và cách căn lề cho từng đối tượng:

- Quốc hiệu tiêu ngữ

- Loại đơn: "Đơn xin nghỉ học"

- Người nhận

- Họ và tên người làm đơn

- Lý do viết đơn

- Thời gian xin nghỉ

- Cam kết và cảm ơn

- Ngày tháng năm làm đơn

- Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên.

Lời giải chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp ... trường ...

Em tên là: ... Hiện đang học lớp: ....

Lí do em viết đơn này: ... Chính vì vậy, em mong cô cho em xin phép nghỉ ... buổi học.

Thời gian nghỉ: Từ ... đến ...

Em hứa sẽ học bài và làm bài tập đầ đủ. Em mong cô xem xét.

Em xin chân thành cảm ơn cô!

..., ngày .. tháng ... năm ...

Chữ kí của phụ huynh

Người làm đơn

                                     HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close