SGK Toán 8 tập 2 - PDF Toán 8 tập 2 Cánh diều

Tải về

Xem online sách giáo khoa Toán 8 tập 2 - Cánh diều

Xem online sách giáo khoa Toán 8 tập 2 Cánh diều

 

Mục lục

Chương 6. Một số yếu tố thống kê và xác suất

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ

Bài 3. Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ

Bài 4. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản

Bài 5. Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản

Bài tập cuối chương 6

Chương 7. Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 2. Ứng dụng của phương trình bậc nhất một ẩn

Bài tập cuối chương 7

Chương 8. Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng

Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác

Bài 2. Ứng dụng của định lí Thalès trong tam giác

Bài 3. Đường trung bình của tam giác

Bài 4. Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 5. Tam giác đồng dạng

Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác

Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác

Bài 8. Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác

Bài 9. Hình đồng dạng

Bài 10. Hình đồng dạng trong thực tiễn

Bài tập cuối chương 8

Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Chủ đề 3. Thực hành đo chiều cao

Download file SGK Toán 8 tập 2 Cánh diều

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close