SGK Toán 8 tập 1 - PDF Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức

Tải về

Xem online sách giáo khoa Toán 8 tập 1 - Kết nối tri thức

Xem online sách giáo khoa Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức

 

Mục lục

Chương 1. Đa thức

Bài 1. Đơn thức

Bài 2. Đa thức

Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức

Luyện tập chung trang 17

Bài 4. Phép nhân đa thức

Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức

Luyện tập chung trang 25

Bài tập cuối chương 1

Chương 2. Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng

Bài 6. Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu

Bài 7. Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu

Bài 8. Tổng và hiệu hai lập phương

Luyện tập chung trang 40

Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử

Luyện tập chung trang 45

Bài tập cuối chương 2

Chương 3. Tứ giác

Bài 10. Tứ giác

Bài 11. Hình thang cân

Luyện tập chung trang 56

Bài 12. Hình bình hành

Luyện tập chung trang 62

Bài 13. Hình chữ nhật

Bài 14. Hình thoi và hình vuông

Luyện tập chung trang 73

Bài tập cuối chương 3

Chương 4. Định lí Thalès

Bài 15. Định lí Thalès trong tam giác

Bài 16. Đường trung bình của tam giác

Bài 17. Tính chất đường phân giác của tam giác

Luyện tập chung trang 87

Bài tập cuối chương 4

Chương 5. Dữ liệu và biểu đồ

Bài 18. Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 19. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ

Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ

Luyện tập chung trang 106

Bài tập cuối chương 5

Hoạt động thực hành trải nghiệm

Công thức lãi kép

Thực hiện tính toán trên đa thức với phần mềm GeoGebra

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam

Download file SGK Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close