SGK Toán 8 tập 1 - PDF Toán 8 tập 1 Cánh diều

Tải về

Xem online sách giáo khoa Toán 8 tập 1 - Cánh diều

Xem online sách giáo khoa Toán 8 tập 1 Cánh diều

 

Mục lục

Chương 1. Đa thức nhiều biến

Bài 1. Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến

Bài 2. Các phép tính với đa thức nhiều biến

Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 4. Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử

Bài tập cuối chương 1

Chương 2. Phân thức đại số

Bài 1. Phân thức đại số

Bài 2. Phép cộng, phép trừ phân thức đại số

Bài 3. Phép nhân, phép chia phân thức đại số

Bài tập cuối chương 2

Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Chủ đề 1. Quản lí tài chính cá nhân

Chương 3. Hàm số và đồ thị

Bài 1. Hàm số

Bài 2. Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của hàm số

Bài 3. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)

Bài 4. Đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)

Bài tập cuối chương 3

Chương 4. Hình học trực quan

Bài 1. Hình chóp tam giác đều

Bài 2. Hình chóp tứ giác đều

Bài tập cuối chương 4

Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Chủ đề 2. Thực hành tạo dựng Hologram

Chương 5. Tam giác. Tứ giác

Bài 1. Định lí Pythagore

Bài 2. Tứ giác

Bài 3. Hình thang cân

Bài 4. Hình bình hành

Bài 5. Hình chữ nhật

Bài 6. Hình thoi

Bài 7. Hình vuông

Bài tập cuối chương 5

Download file SGK Toán 8 tập 1 Cánh diều

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close