• pic

  Bài 56 trang 92 sgk toán 8 tập 2

  Giải bài 56 trang 92 SGK Toán 8 tập 2. Xác định tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD trong các trường hợp sau:

 • pic

  Bài 57 trang 92 sgk toán 8 tập 2

  Giải bài 57 trang 92 SGK Toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC (AB < AC). Vẽ đường cao AH, đường phân giác AD, đường trung tuyến AM. Có nhận xét gì về vị trí của ba điểm H, D, M.

 • pic

  Bài 58 trang 92 sgk toán 8 tập 2

  Giải bài 58 trang 92 SGK Toán 8 tập 2. Cho tam giác cân ABC (AB = AC), vẽ các đường cao BH, CK (H.66

 • pic

  Bài 59 trang 92 sgk toán 8 tập 2

  Giải bài 59 trang 92 SGK Toán 8 tập 2. Hình thang ABCD (AB//CD) có AC và BD cắt nhau tại O, AD và BC cắt nhau tại K. Chứng minh rằng OK đi qua trung điểm của các cạnh AB và CD.

 • pic

  Bài 60 trang 92 sgk toán 8 tập 2

  Giải bài 60 trang 92 SGK Toán 8 tập 2. Cho tam giác vuông ABC, và đường phân giác BD (D thuộc cạnh AC).

 • pic

  Bài 61 trang 92 sgk toán 8 tập 2

  Giải bài 61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2. Tứ giác ABCD có AB = 4cm, BC = 20 cm, CD = 25 cm, DA = 8cm, đường chéo BD = 10cm.