Giải Bài 9.9 trang 64 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Thầy giáo theo dõi thời gian

Đề bài

Thầy giáo theo dõi thời gian giải một bài toán của một nhóm 10 học sinh trong lớp và ghi lại trong bảng sau:

Em hãy viết ra dãy số liệu thu được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê thời gian giải bài của 10 học sinh

Lời giải chi tiết

Dãy số liệu thu được (đơn vị phút) là: 10; 5; 7; 9; 7; 8; 7; 9; 10; 15.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close