Giải Bài 9.5 trang 63 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu, dữ liệu nào không phải là số liệu? (1) Diện tích của các tỉnh, thành phố trong cả nước (đơn vị tính là km2). (2) Tên các loài động vật sống tại vườn Quốc gia Cúc Phương. (3) Số học sinh nam của các tổ trong lớp 6A.

Đề bài

Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu, dữ liệu nào không phải là số liệu?

(1) Diện tích của các tỉnh, thành phố trong cả nước (đơn vị tính là km2).

(2) Tên các loài động vật sống tại vườn Quốc gia Cúc Phương.

(3) Số học sinh nam của các tổ trong lớp 6A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dữ liệu được gọi là số liệu nếu dữ liệu được cho ở dạng số.

Lời giải chi tiết

Dữ liệu (1) và (3) là số liệu

Dữ liệu (2) không là số liệu.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close