Giải Bài 9.7 trang 63 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Để thu được mỗi dãy dữ liệu sau, em sẽ sử dụng phương pháp thu thập nào?

Đề bài

Để thu được mỗi dãy dữ liệu sau, em sẽ sử dụng phương pháp thu thập nào?

a) Số bạn thuận tay trái trong lớp.

b) Nhiệt độ sôi của một số chất lỏng.

c) Thủ đô của các quốc gia Đông Nam Á.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có thể có nhiều phương pháp thu thập trong 1 trường hợp.

Các phương pháp thu thập thường dùng là: quan sát, làm thí nghiệm, tra cứu Internet, sách báo, lập bảng hỏi,….

Lời giải chi tiết

a)     Quan sát hay lập bảng hỏi

b)    Làm thí nghiệm

c)     Tra cứu sách báo hoặc Internet

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close