Giải Bài 9.4 trang 63 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Bình thực hiện đo khối lượng riêng của viên sỏi(đơn vị là kg/m3) trong 5 lần và ghi lại kết quả như sau: 5000 4 769 5 167 4 923 300. a) Dữ liệu Bình thu được có phải là số liệu không? b) Biết khối lượng riêng của nước là 1 000 kg/m3. Trong các giá trị Bình ghi lại ở trên, giá trị nào không hợp lí? Vì sao?

Đề bài

Bình thực hiện đo khối lượng riêng của viên sỏi(đơn vị là kg/m3) trong 5 lần và ghi lại kết quả như sau:

5000    4 769    5 167    4 923     300.

a) Dữ liệu Bình thu được có phải là số liệu không?

b) Biết khối lượng riêng của nước là 1 000 kg/m3. Trong các giá trị Bình ghi lại ở trên, giá trị nào không hợp lí? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát dãy kết quả

Lời giải chi tiết

a)     Dữ liệu Bình thu được là số liệu

b)    Trong các giá trị Bình ghi lại ở trên, giá trị 300 là không hợp lí vì khối lượng riêng của nước nhỏ hơn khối lượng riêng của sỏi và giá trị 300 chênh lệch quá nhiều so với các số liệu khác ở trên

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close