Giải Bài 9.3 trang 63 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

An đun nước và đo nhiệt độ của nước tại một số thời điểm sau khi bắt đầu đun được kết quả như sau: a)An đã thu được dữ liệu trên bằng cách nào: quan sát, làm thí nghiệm hay lập bảng hỏi? b) Tìm các giá trị không hợp lí (nếu có) trong dữ liệu về nhiệt độ của nước mà An đo được. Giải thích.

Đề bài

An đun nước và đo nhiệt độ của nước tại một số thời điểm sau khi bắt đầu đun được kết quả như sau:

a)An đã thu được dữ liệu trên bằng cách nào: quan sát, làm thí nghiệm hay
lập bảng hỏi?
b) Tìm các giá trị không hợp lí (nếu có) trong dữ liệu về nhiệt độ của nước
mà An đo được. Giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ở điều kiện bình thường, nước sôi ở 100 độ C và sẽ bay hơi.

Lời giải chi tiết

a)     An đã thu được dữ liệu trên bằng làm thí nghiệm

b)    Giá trị 105 là giá trị không hợp lí vì ở điều kiện bình thường, nước sôi ở 100 độ C và sẽ bay hơi

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close