Giải bài 9 trang 22 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vào cuối tháng 12, bố của An có một chuyến công tác một tuần đến Niu Di-len. Mẹ của An đi mua sắm thêm nhiều đồ ấm cho bố An mang đi công tác. Theo em, sự chuẩn bị như vậy có hợp lí hay không? Vì sao?

Đề bài

Vào cuối tháng 12, bố của An có một chuyến công tác một tuần đến Niu Di-len. Mẹ của An đi mua sắm thêm nhiều đồ ấm cho bố An mang đi công tác. Theo em, sự chuẩn bị như vậy có hợp lí hay không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xác định vị trí của Niu Di-len thuộc bán cầu nào.

- Từ sau ngày 23 - 9 đến trước ngày 21 - 3, bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nên nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng hơn bán cầu Bắc, vì vậy bán cầu Nam là mùa nóng, bán cầu Bắc là mùa lạnh.

Lời giải chi tiết

- Sự chuẩn bị đồ ấm mang đi công tác của mẹ An cho bố An là không hợp lí.

- Vì Niu Di-len (thuộc bán cầu Nam) vào cuối tháng 12 bán cầu Nam đang ngả về phía Mặt Trời nên nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng nên thời gian này là mùa nóng.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close