Giải bài 10 trang 22 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. Câu tục ngữ sau đây đề cập đến hiện tượng nào? "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười đã tối" A. Mùa trên Trái Đất. B. Ngày - đêm dài ngắn theo mùa. C. Thời vụ sản xuất nông nghiệp. D. Sự chênh lệch ngày đêm giữa các vĩ độ.

Đề bài

Lựa chọn đáp án đúng.

Câu tục ngữ sau đây đề cập đến hiện tượng nào?

"Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối"

A. Mùa trên Trái Đất.

B. Ngày - đêm dài ngắn theo mùa.

C. Thời vụ sản xuất nông nghiệp.

D. Sự chênh lệch ngày đêm giữa các vĩ độ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích nội dung câu tục ngữ:

- Vào tháng năm có đêm ngắn ngày dài.

- Vào tháng mười có ngày ngắn đêm dài.

Lời giải chi tiết

Câu tục ngữ đề cập đến hiện tượng:

B. Ngày - đêm dài ngắn theo mùa.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close