Giải bài 5 trang 21 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Đề bài

Hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đã học để làm bài.

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close