Giải bài 6 trang 21 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sử dụng những cụm từ sau để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây: Ở các vĩ độ cao (đới lạnh) hầu như (1) ... Ở các (2) ... (đới nóng) hầu như quanh năm nóng. Ở các vĩ độ trung bình ((3) ... ) một năm (4) ... xuân, hạ, thu, đông.

Đề bài

Hãy sử dụng những cụm từ sau để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây:

vĩ độ thấp, chia thành 4 mùa, quanh năm lạnh, đới ôn hòa

Ở các vĩ độ cao (đới lạnh) hầu như (1) ... Ở các (2) ... (đới nóng) hầu như quanh năm nóng. Ở các vĩ độ trung bình ((3) ... ) một năm (4) ... xuân, hạ, thu, đông.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 3 SGK trang 123 để làm bài.

Hình 3. Sự khác biệt về mùa theo vĩ độ

Lời giải chi tiết

Ở các vĩ độ cao (đới lạnh) hầu như (1) quanh năm lạnh Ở các (2) vĩ độ thấp (đới nóng) hầu như quanh năm nóng. Ở các vĩ độ trung bình ((3) đới ôn hòa) một năm (4) chia thành bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close