Giải Bài 8.52 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Tính tổng các số đo của ba góc ABC, ACB, BAC

Đề bài

Tính tổng các số đo của ba góc \(\widehat {ABC}\), \(\widehat {ACB}\), \(\widehat {BAC}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng

Lời giải chi tiết

Tổng các số đo của ba góc \(\widehat {ABC}\), \(\widehat {ACB}\), \(\widehat {BAC}\)là: \(45^\circ  + 60^\circ  + 75^\circ  = 180^\circ \)

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close