Giải Bài 8.53 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Khi đặt thước đo góc để tâm của thước trùng với đỉnh O của góc xOy, Hùng thấy cạnh Ox đi qua vạch 110 ở vòng cung trong, cạnh Oy đi qua vạch 140 ở vòng cung ngoài. Xem hình 8.31 và cho biết số đo của góc xOy bằng bao nhiêu độ?

Đề bài

Khi đặt thước đo góc để tâm của thước trùng với đỉnh O của góc xOy, Hùng thấy cạnh Ox đi qua vạch 110 ở vòng cung trong, cạnh Oy đi qua vạch 140 ở vòng cung ngoài. Xem hình 8.31 và cho biết số đo của góc xOy bằng bao nhiêu độ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vạch a ở vòng cung ngoài tương ứng với vạch 180 – a ở vòng cung trong.

Lời giải chi tiết

Cạnh Oy đi qua vạch 140 ở vòng cung ngoài, tương ứng với vạch 180 – 140 = 40 vòng cung trong

Vậy số đo của góc xOy là:

110\(^ \circ \)- 40\(^ \circ \) = 70\(^ \circ \).

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close