Giải Bài 8.48 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Vẽ góc xMy có số đo bằng 45 độ, sau đó vẽ tia đối Mx’ của tia Mx và tia đối My’ của tia My.

Đề bài

Vẽ góc xMy có số đo bằng 45\(^ \circ \), sau đó vẽ tia đối Mx’ của tia Mx và tia đối My’ của tia My.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ theo mô tả

Lời giải chi tiết

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close