Giải Bài 8.51 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Đo các góc ABC, ACB, BAC của tam giác ABC rồi sắp xếp các góc đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

Đề bài

Đo các góc \(\widehat {ABC}\), \(\widehat {ACB}\), \(\widehat {BAC}\) của tam giác ABC rồi sắp xếp các góc đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đo các góc

Lời giải chi tiết

Ta đo được: \(\widehat {BAC} = 75^\circ ;\widehat {ACB} = 60^\circ ;\widehat {ABC} = 45^\circ \)

Vì 75 > 60 > 45 nên các góc sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: \(\widehat {BAC}\); \(\widehat {ACB}\); \(\widehat {ABC}\)

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close