Giải bài 8.43 trang 67 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình 8.57

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hình 8.57

 

Câu a

Kể tên các tia có trong hình trên. Trong đó, hai tia nào là hai tia đối nhau?

Phương pháp giải:

Hai tia đối nhau là hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng.

Lời giải chi tiết:

Các tia có trong hình vẽ là : Ox ; Oy ; Oz.

Hai tia đối nhau là : Ox ; Oy

Câu b

Kể tên các góc vuông, góc bẹt trong hình 8.57

Phương pháp giải:

- Góc vuông là góc có số đo bằng \(90^\circ \).

- Góc bẹt là góc có số đo bằng \(180^\circ \).

Lời giải chi tiết:

Các góc vuông là : \(\widehat{xOz} ; \widehat{zOy}\)

Góc bẹt là: \(\widehat{xOy}\)

Câu c

Nếu điểm B nằm trong góc yOz thì góc xOB là góc tù hay góc nhọn?

Phương pháp giải:

- Vẽ điểm B và kẻ tia OB.

- Sử dụng thước đo để đo góc xOB:

+ Đặt thước sao cho tâm của thước trùng với O, tia Ox đi qua vạch 0.

+ Tia OB đi qua vạch chỉ số đo của góc.

- Phân biệt góc nhọn, góc tù:

+ Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn \(90^\circ \).

+ Góc tù là góc có số đo lớn hơn \(90^\circ \) và nhỏ hơn \(180^\circ \).

Lời giải chi tiết:

Ta có: B nằm trong góc yOz thì ta kẻ được tia OB như hình trên.

Góc xOB là góc tạo bởi tia Ox và OB, sử dụng thước đo góc thì thấy góc xOB là góc có số đo lớn hơn \(90^\circ \) và nhỏ hơn \(180^\circ \) nên nó là góc tù.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close