Giải bài 8.41 trang 67 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi tìm trung điểm của nó.

Đề bài

Vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi tìm trung điểm của nó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

O là trung điểm của MN nếu O nằm giữa M và N và \(MO = NO = \frac{{MN}}{2}\)

Lời giải chi tiết

 

Vì O là trung điểm của MN nên MO = NO = MN : 2 = 7: 2 = 3,5 (cm)

Cách vẽ: + Vẽ đoạn thẳng MN = 7 cm

+ Trên đoạn thẳng MN, lấy điểm O sao cho MO = 3,5 cm. Ta được O là trung điểm của MN.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close