Giải bài 8.42 trang 67 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên.

Em hãy:

Câu a

Kể tên các góc có trong hình vẽ.

Phương pháp giải:

Tìm hai tia chung gốc A, gốc B, gốc C, gốc D.

Lời giải chi tiết:

Các góc có trong hình vẽ là : \(\widehat {DAB}, \widehat {ABC}, \widehat {BCD},\widehat {CDA}\)

Câu b

Đo rồi chỉ ra các góc nhọn, góc tù.

Phương pháp giải:

- Sử dụng thước đo góc.

- Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn \(90^\circ \).

- Góc tù là góc có số đo lớn hơn \(90^\circ \) và nhỏ hơn \(180^\circ \).

Lời giải chi tiết:

Đo góc ta được: \(\widehat {DAB} =120^0,\widehat {ABC}=105^0, \widehat {CDA}= 60^0,\widehat {BCD}=75^0\)

Các góc nhọn là : \(\widehat {CDA},\widehat {BCD}\) vì các góc này có số đo nhỏ hơn \(90^0\)

Các góc tù là : \(\widehat {DAB},\widehat {ABC}\) vì các góc này có số đo lớn hơn \(90^0\) và nhỏ hơn \(180^0\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close