Giải Bài 7.10 trang 27 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính nhẩm a) (-32,5) . 0,01 b) (-4,512) : (-0,001) c) (-2,378) : 0,1 d) 125,03 . (-0,1).

Đề bài

Tính nhẩm

a)     (-32,5) . 0,01

b)    (-4,512) : (-0,001)

c)     (-2,378) : 0,1

d)    125,03 . (-0,1).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn nhân 1 số thập phân với 0,01 thì ta dời dấu phẩy sang trái 2 hàng, thu được kết quả

Muốn nhân 1 số thập phân với 0,1 thì ta dời dấu phẩy sang trái 1 hàng, thu được kết quả

Muốn chia 1 số thập phân cho 0,1 thì ta dời dấu phẩy sang phải 1 hàng, thu được kết quả

Muốn chia 1 số thập phân cho 0,001 thì ta dời dấu phẩy sang phải 3 hàng, thu được kết quả

Lời giải chi tiết

a)    (-32,5) . 0,01 = -0,325

b)    (-4,512) : (-0,001)= -4512

c)     (-2,378) : 0,1= -23,78

d)    125,03 . (-0,1)= -12,503

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close