Giải bài 7 trang 42 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết, trong các hành động sau đây, hành động nào góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu: a) Trồng cây xanh. b) Sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch. c) Sử dụng phương tiện công cộng. d) Du canh, du cư. e) Sử dụng tiết kiệm năng lượng. g) Bảo vệ rừng.

Đề bài

Hãy cho biết, trong các hành động sau đây, hành động nào góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu:

a) Trồng cây xanh.

b) Sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch.

c) Sử dụng phương tiện công cộng.

d) Du canh, du cư.

e) Sử dụng tiết kiệm năng lượng.

g) Bảo vệ rừng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Lời giải chi tiết

Các hành động góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu là: a, c, e, g.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close