Giải bài 6 trang 42 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Đề bài

Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close