Giải bài 3 trang 40 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết các câu sau đây, câu nào nói về thời tiết, câu nào nói về khí hậu: a) Sáng nay tựu trường, trời trong xanh, gió nhẹ nhàng. b) Mùa hạ ở khu vực Bắc Trung Bộ có gió phơn khô nóng. c) Tháng 6 ở Bắc bán cầu là mùa hè, trong khi Nam bán cầu là mùa đông. d) Hôm qua, ở Nam Bộ có mưa rất to, gió mạnh.

Đề bài

Cho biết các câu sau đây, câu nào nói về thời tiết, câu nào nói về khí hậu:

a) Sáng nay tựu trường, trời trong xanh, gió nhẹ nhàng.

b) Mùa hạ ở khu vực Bắc Trung Bộ có gió phơn khô nóng.

c) Tháng 6 ở Bắc bán cầu là mùa hè, trong khi Nam bán cầu là mùa đông.

d) Hôm qua, ở Nam Bộ có mưa rất to, gió mạnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân biệt được thời tiết và khí hậu:

- Thời tiết là trạng thái của khí quyển tại một thời điểm và khu vực cụ thể được xác định bằng nhiệt độ, độ ẩm, mưa, mây, gió,... Thời tiết luôn thay đổi.

- Khí hậu ở một nơi là tổng hợp các yếu tố thời tiết (nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, gió,...) của nơi đó, trong một thời gian dài và đã trở thành quy luật.

Lời giải chi tiết

- Câu nói về thời tiết: a, d.

- Câu nói về khí hậu: b, c.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close