Giải bài 5 trang 41 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biểu đồ sau: Quan sát biểu đồ trên, em hãy: - Cho biết từ năm 1900 đến năm 2020 nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất tăng bao nhiêu độ. - Nhận xét về xu thế thay đổi nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất.

Đề bài

Cho biểu đồ sau:

Quan sát biểu đồ trên, em hãy:

- Cho biết từ năm 1900 đến năm 2020 nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất tăng bao nhiêu độ.

- Nhận xét về xu thế thay đổi nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào biểu đồ để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Từ năm 1900 đến năm 2020 nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất tăng 1,3oC.

- Xu thế thay đổi nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất: tăng lên.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close