Giải bài 7 trang 16 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi đứng ở bờ biển quan sát một con tàu từ xa vào bờ, đầu tiên ta chỉ nhìn thấy ống khói, sau đó là một phần của thân tàu, cuối cùng ta mới nhìn thấy toàn bộ con tàu. Dựa vào kiến thức đã học về hình dạng của Trái Đất để giải thích cho hiện tượng đó.

Đề bài

Khi đứng ở bờ biển quan sát một con tàu từ xa vào bờ, đầu tiên ta chỉ nhìn thấy ống khói, sau đó là một phần của thân tàu, cuối cùng ta mới nhìn thấy toàn bộ con tàu. Dựa vào kiến thức đã học về hình dạng của Trái Đất để giải thích cho hiện tượng đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về hình dạng của Trái Đất để giải thích.

Lời giải chi tiết

Do Trái Đất có dạng hình cầu nên khi con tàu từ xa vào bờ, đầu tiên ta chỉ nhìn thấy ống khói, sau đó là một phần của thân tàu, cuối cùng ta mới nhìn thấy toàn bộ con tàu.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close