Giải bài 6 trang 16 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bảng số liệu sau: Hãy nhận xét về kích thước của Trái Đất so với các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời.

Đề bài

Cho bảng số liệu sau:

Hãy nhận xét về kích thước của Trái Đất so với các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bảng số liệu, nhận xét:

- Bán kính Xích đạo của Trái Đất so với các hành tinh khác.

- Diện tích bề mặt của Trái Đất so với các hành tinh khác.

=> Nhận xét về kích thước của Trái Đất so với các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời.

Lời giải chi tiết

- Trái Đất có bán kính Xích đạo dài thứ 6 trong 9 hành tinh của hệ Mặt Trời (thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất).

- Trái Đất có diện tích bề mặt lớn thứ 6 trong 9 hành của hệ Mặt Trời (thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất). 

=> Kích thước của Trái Đất ở vị trí thứ 6 trong 9 hành của hệ Mặt Trời (chỉ lớn hơn Kim tinh, Thủy tinh và Hỏa tinh).

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close