Giải bài 5 trang 16 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình vẽ sau, em hãy tính chu vi Xích đạo của Trái Đất.

Đề bài

Dựa vào hình vẽ sau, em hãy tính chu vi Xích đạo của Trái Đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vì Xích đạo của Trái Đất là một hình tròn

=> Chu vi Xích đạo của Trái Đất = 2 x bán kinh x3,14.

Lời giải chi tiết

 Chu vi Xích đạo của Trái Đất = 2 x 6 378 x 3,14 = 40 054 (km).

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close