Giải bài 3 trang 15 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? A. Mặt Trời là một hệ hành tinh, gồm nhiều thiên thể. B. Hệ Mặt Trời là một hệ sao, với nhiều ngôi sao có khả năng tự phát sáng. C. Hệ Mặt Trời là một hệ sao trong dải ngân hà, có tám hành tinh. D. Mặt Trời là một ngôi sao tự phát ra ánh sáng nằm trong hệ Mặt Trời.

Đề bài

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?

A. Mặt Trời là một hệ hành tinh, gồm nhiều thiên thể.

B. Hệ Mặt Trời là một hệ sao, với nhiều ngôi sao có khả năng tự phát sáng.

C. Hệ Mặt Trời là một hệ sao trong dải ngân hà, có tám hành tinh.

D. Mặt Trời là một ngôi sao tự phát ra ánh sáng nằm trong hệ Mặt Trời.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng những kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

A. Đúng.

B. Sai. Vì các ngôi sao trong hệ Mặt Trời không có khả năng tự phát ra ánh sáng (trừ Mặt Trời).

C. Đúng.

D. Đúng.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close